LECZENIE MIGRENY

KIEDY WARTO POMYŚLEĆ O ZABIEGU?

W przypadku występowania przewlekłego i niezwykle dokuczliwego, bólu migrenowego o charakterze napadowym w postaci najczęściej jednostronnego i pulsującego bólu głowy, który trwa od 4 do 72 godzin.

CO MOŻE BYĆ TEGO PRZYCZYNĄ?

Przypuszczalnie migrena jest związana z genetyczną predyspozycją do nadwrażliwych reakcji neuronaczyniowych. Podłożem może być nieprawidłowe funkcjonowanie receptorów kanałów jonowych kory mózgowej, neuronów regulujących przepływ mózgowy oraz płytek krwi lub makrofagów, które chemicznie stymulują okołonaczyniowe wewnątrzczaszkowe włókna nerwowe.

Według innej hipotezy, tzw. naczyniowej, za fazę aury odpowiada skurcz naczyń mózgowych, który w dalszym etapie przechodzi w nadmierne ich rozszerzenie ze zwiększoną przepuszczalnością ścian, doprowadzając do napadu bólowego.

CELE LECZENIA:

Poprzez zabiegowe rozluźnienie mięśni okolicy czoła, skroni, tylnej części głowy i szyi, celem terapii jest:

  • zniesienie ucisku na nerwy biorące udział w procesie powstawania migreny oraz
  • kontrolowane zaburzenie przekazywania informacji bólowej do mózgu.

DEDYKOWANE PROCEDURY

INIEKCJA TOKSYNY BOTULINOWEJ

CZYTAJ

TAGI:

Instytut MEDESTETIS | KRAKÓW – Leczenie migreny