Usuwanie zmian skórnych

Kiedy warto pomyśleć o redukcji zmian skórnych?

Zmiany skórne, z uwagi na możliwość wystąpienia komórek nowotworowych, zawsze powinny być wnikliwie i szczegółowo obserwowane i diagnozowane. Bez odpowiednich kwalifikacji i narzędzi, ustalenie ich charakteru, a więc również i stwierdzenie czy są one groźne dla naszego zdrowia, jest nie tylko trudne, ale często wręcz niemożliwe. Dlatego wszyscy pacjenci, posiadający niepokojące zmiany skórne powinni być objęci kontrolą dermatochirurgiczną. Zwłaszcza, gdy w ich obrębie zachodzą jakiekolwiek zmiany – rosną, przebarwiają się, bolą czy swędzą…

Co może być przyczyną powstawania zmian skórnych?

Zmiany skórne najczęściej wywoływane są przez:

  • działanie niektórych wirusów,
  • specyfikę warstwy naskórkowej,
  • czynniki neurogenopochodne bądź krwio- lub limfopochodne,
  • uwarunkowania genetyczne.

Cele leczenia zmian skórnych

Najważniejszym i priorytetowym aspektem leczenia jest diagnoza istniejących zmian, a następnie ustalenie ewentualnych kroków zabiegowych. W przypadku zakwalifikowania zmiany do usunięcia, finalnym etapem terapii jest ich profesjonalna likwidacja.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT DEDYKOWANYCH PROCEDUR ZABIEGOWYCH:

Ze względu na indywidualną formę doboru procesów terapeutycznych poniższe wyliczenie ma wyłącznie charakter przykładowy i nie stanowi informacji medycznej. Podstawą ustalenia propozycji planu zabiegowego jest zawsze indywidualna konsultacja lekarska

CHIRURGICZNE USUNIĘCIE ZMIANY SKÓRNEJ

CZYTAJ

CZYTAJ RÓWNIEŻ

TAGI:

Instytut MEDESTETIS | WARSZAWA – Zmiany skórne, Leczenie zmian skórnych, Kontrola zmian skórnych, Badanie dermatoskopem