Nowa odsłona programu lojalnościowego

Już od kilku lat nasz program lojalnościowy cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony pacjentów.
Prezentujemy jego nową odsłonę – pragniemy, aby nasi pacjenci jeszcze bardziej stawali się częścią naszej społeczności i mieli dostęp do wyjątkowych możliwości.

Na czym polega udział w programie lojalnościowym?

Nasz program lojalnościowy jest przede wszystkim bardzo prosty i korzystny dla pacjentów.
Uczestnicząc w programie zbierasz punkty, które następnie możesz wymienić na nagrody.

Dodatkowo w naszym panelu pacjenta, masz stałą możliwość podglądu oraz zarządzania uczestnictwem w programie lojalnościowym.
Punkty przyznajemy za różne aktywności, a najważniejszą z nich jest korzystanie z naszych usług.
Za każde 1 PLN przeznaczony na zabiegi, otrzymujesz 1 PKT w programie lojalnościowym.

program-lojalnosciowy-1

Jakie są inne sposoby na zbieranie punktów?

Nowa odsłona programu lojalnościowego to przede wszystkim zwiększona ilość aktywności, dzięki którym możesz zbierać punkty.

 1. Polecaj nas znajomym i otrzymaj 500 pkt za każdą skuteczną rekomendację.
  1. Wejdź do panelu programu lojalnościowego i skorzystaj z możliwości rekomendacji naszych usług Twoim znajomym. [sekcja Poleć Znajomym] Podaj adres email znajomej osoby i wyślij automatyczne zaproszenie do skorzystania z naszych usług.
   Zarówno Ty jak i bliskie Ci osoby otrzymają dodatkowe 500 pkt. (punkty są automatycznie doliczane w momencie wykonania dowolnej usługi przez poleconą osobę)
 2. Świętuj z nami urodziny.
  Twoje urodziny to dla nas szczególna okazja, dlatego wraz z serdecznymi życzeniami w tym dniu otrzymasz od nas 500 PKT o wartości bonu na kwotę 25 PLN. Tylko od Ciebie zależy kiedy je wykorzystasz.
 3. Napisz opinie o klinice w wizytówce opublikowanej w serwisie Mapy Google lub serwisie Facebook.com i otrzymaj 500 PKT.

Na co mogę wymienić zgromadzone punkty?

Punkty zgromadzone w programie, możesz swobodnie wymieniać na vouchery.

 • 20000 pkt – bon o wartości 1000 PLN na zabiegi w Klinice Dr Kuschill MEDESTETIS
 • 10000 pkt – bon o wartości 500 PLN na zabiegi w Klinice Dr Kuschill MEDESTETIS
 • 2000 pkt – bon o wartości 100 PLN na zabiegi w Klinice Dr Kuschill MEDESTETIS

Jak rozpocząć uczestnictwo w programie lojalnościowym?

Rejestracji w programie możesz dokonać w formie elektronicznej lub tradycyjnej podczas wizyty (na formularzu rejestracyjnym).
W celu dołączenia do programu droga elektroniczną:

 1. Odwiedź panel rejestracji online Kraków albo Warszawa
 2. Zaloguj się lub zarejestruj konto (jeżeli jesteś już naszym pacjentem pamiętaj, aby podać ten sam numer co podczas rejestracji wizyty)
  Dzięki posiadaniu konta możesz nie tylko korzystać z naszego programu. Masz również dostęp 24/7 do panelu rejestracji on line.
 3. Przejdź do zakładki Program Lojalnościowy i zaakceptuj regulamin.

Masz pytania odnośnie naszego programu?
Zadzwoń do nas +22 10 10 181 / +12 430 54 09

program-lojalnosciowy-2

Regulamin programu lojalnościowego [aktualizacja 04.11.2021 r.]

I. Ogólne zasady programu lojalnościowego

 1. Organizatorem programu lojalnościowego jest Polska Grupa Estetyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. Włodarzewska 81/1U, 02-393 Warszawa, email: administracja@medestetis.pl.
 2. Program lojalnościowy/Program – działanie mające na celu nagradzanie Uczestników którzy w szczególności dokonują zakupu towarów lub usług u Organizatora, a także promują Organizatora w sposób określony w Regulaminie. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 4. Uczestnik – każda osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.
 5. Konto Uczestnika – indywidualne konto w zakresie Programu dostępne pod adresem https://medestetiswaw.versum.com/account/sign_in / https://medestetiskrk.versum.com/account/sign_in, na którym rejestrowane są wszystkie aktywności, powodujące naliczanie lub odliczanie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.
 6. Stan konta – ilość zgromadzonych przez Uczestnika punktów.
 7. Nagroda – usługa, towar lub inne świadczenie, które Organizator umieścił w katalogu nagród na które można wymieniać zgromadzone w Programie punkty.
 8. Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu nagradza Punktami następujące aktywności:
  1. Przystąpienie do programu lojalnościowego – 500 pkt.
  2. Zakup usług (Transakcja) – Każdy 1,00 zł wydany na zakup usług zostanie wynagrodzony przez Organizatora 1 pkt. (Przelicznik 1,00 zł = 1 pkt stanowi standardowy przelicznik programu dla usług). Wyjątek w stosowaniu standardowego przelicznika stanowią usługi ujęte w załączniku numer 4.
  3. Skuteczne Polecenie Organizatora – 500 pkt (Punkty przyznawane są osobie Polecającej jak i Poleconej).
  4. Z okazji urodzin – 500 pkt.
  5. Napisanie komentarza w serwisie moment.pl – 200 pkt.
  6. Napisanie komentarza w wizytówce opublikowanej w serwisie Mapy Google lub serwisie Facebook.com – 500 pkt.

II. Uczestnictwo

 1. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie, akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta Uczestnika przez Organizatora. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie może mieć formę pisemną lub elektroniczną.
 2. W przypadku zgłoszenia chęci udziału w Programie w formie elektronicznej Uczestnik Programu otrzyma na podany przez niego w trakcie zgłoszenia adres e-mail lub numer telefonu potwierdzenie przystąpienia do Programu lojalnościowego.
 3. Organizator ma prawo nadać swojemu klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.
 4. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane oświadczenie w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem Konta Użytkownika. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
 6. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 7. Uczestnik programu może sprawdzić swój Stan Konta w siedzibie Organizatora lub na swoim Koncie Uczestnika.

III. Zasady przyznawania punktów

 1. Po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za towary lub usługi Organizatora, a także po skutecznym dokonaniu promocji Organizatora przez Uczestnika lub w innych przypadkach określonych Regulaminem, następuje uznanie Konta Uczestnika punktami.
 2. W celu przyznania punktów za aktywności o których mowa w par. 7 pkt 6, uczestnik programu ma obowiązek potwierdzić jej wykonanie, poprzez okazanie osobiście w placówce lub wysłanie na adres administracja@medestetis.pl stosownego zrzutu ekranu.
 3. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Koncie Uczestnika.
 4. Uczestnik może sprawdzać historię zmian Stanu Konta na swoim Koncie Uczestnika.
 5. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
 6. Punkty programu są ważne (wymienne na nagrody) przez okres 24 miesięcy od ich przyznania.
 7. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
 8. Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo lub utraciły ważność.
 9. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

IV. Zasady wymiany punktów na nagrody

 1. Zebrane w Programie punkty w okresie ich ważności Uczestnik może wymieniać na nagrody wymienne na zabiegi
  Bon o wartości 1000 PLN na zabiegi w Klinice Dr Kuschill MEDESTETIS – 20000 pkt
  Bon o wartości 500 PLN na zabiegi w Klinice Dr Kuschill MEDESTETIS – 10000 pkt
  Bon o wartości 100 PLN na zabiegi w Klinice Dr Kuschill MEDESTETIS – 2000 pkt
 2. Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora.
 3. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odbioru nagrody, minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie może skutkować niedostępnością danej nagrody w siedzibie Organizatora.
 4. Zgłoszenia chęci odbioru nagrody można dokonać za pośrednictwem Konta Uczestnika, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 5. Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do odebrania wybranej nagrody.
 6. Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.

V. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
 2. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie. W tym między innymi Uczestnikowi będą przesyłane informacje o zmianie Stanu Konta, możliwości zdobycia dodatkowych punktów.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.
 5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą mailową na adres organizatora. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
 2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji w zakresie Konta Uczestnika oraz umieszczenie ogłoszenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Termin zakończenia Programu, zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
 3. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą elektroniczną pod wskazanym w Koncie Uczestnika adresem email. Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował. Uczestnicy nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
 4. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.
phone Kraków
phone Warszawa