Projekty dofinansowane ze środków UE

Zwiększenie konkurencyjności oraz odporności działalności kosmetologicznej wnioskodawcy na ryzyko wystąpienia epidemii chorób zakaźnych u ludzi

Dofinansowanie projektu z UE: 247 472,40 zł

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie cyfrowego systemu zarządzania relacjami z klientem w postaci oprogramowania zapewniającego:
• wdrożenie procesu biznesowego sprzedaży usług w modelu abonamentowym,
• wdrożenie procesu biznesowego sprzedaży usług w formie bonów przedpłaconych,
oraz pełną cyfryzację procesu biznesowego zarządzania dokumentacją zabiegową (wdrożenie procesu składania oświadczeń z użyciem podpisu).

Projekt jest realizowany od Listopada 2022 r. Finansowanie projektu zapewniono w ramach reakcji Unii na pandemie COVID-19.

phone Kraków
phone Warszawa