Leczenie bruksizmu

Kiedy warto pomyśleć o leczeniu bruksizmu?

W przypadku mimowolnej i nadmiernej aktywności mięśni żwaczy, zaciskania zębów i zgrzytania nimi prowadzącymi do rozchwiania zębów w szczęce i żuchwie, starcia koron zębowych, pękania szkliwa, występowania zmian – początkowo zapalnych, a następnie zwyrodnieniowych w stawach skroniowo-żuchwowych.

O zabiegu warto pomyśleć również w celu wyeliminowania asymetrii w intensywności pracy mięśni żwaczy, mającej wpływ na estetykę twarzy. Istotnym wskazaniem do podjęcia leczenia są też przyczyny społeczne tj. dla wyeliminowania zaburzeń snu u partnera wywołanymi mimowolnym zgrzytaniem zębów.

Co może być przyczyną zgrzytania zębami?

Bezpośrednią przyczyną zaciskania szczęki jest nadmierna aktywność mięśni żwaczy. Zazwyczaj przyczyna tego zjawiska nie jest znana, ani jednoznaczna. Zakłada się, że do występowania objawów przyczynia się niski poziom odporności na stres i wady zgryzu.

Cele leczenia bruksizmu

Celem leczenia jest ograniczenie nadmiernej aktywności mięśni żwaczy, a w efekcie eliminacja mimowolnego zaciskania szczęki.

Dedykowane procedury

INIEKCJA TOKSYNY BOTULINOWEJ

CZYTAJ

CZYTAJ RÓWNIEŻ

TAGI

Instytut MEDESTETIS | KRAKÓW – Leczenie bruksizmu